kXUuj5yMn58

ЗВІТ
СПІКЕРА СТУДЕНТСЬКОГО СЕНАТУ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
МАРЧУКА ОЛЕКСАНДРА ІГОРОВИЧА
про діяльність студентського самоврядування
за 2015-2016 н. р.

звіт спікера студсенату К-ПНУ імені Івана Огієнка
перезентація до звіту спікера студсенту К-ПНУ імені Івана Огієнка

Доповідь на Конференції студентів
Кам’янець-Подільського національного
університету імені Іван Огієнка
9 червня 2016 р.