20 лютого відбулася конференція студентів К-ПНУ ім. І. Огієнка – засідання найвищого органу самоврядування нашого навчального закладу. На ній були присутні делегати від усіх факультетів, голови студентських рад та профспілкових організацій факультетів.

Під час конференції після активного обговорення основних пунктів було ухвалено проекти – «Положення про студентське самоврядування» та «Положення про прямі таємні вибори». Пропоновані зміни стосуються виборчого процесу, механізму обрання делегатів до органів громадського та студентського самоврядування університету.

На конференції також обговорювалося питання щодо контролю планування коштів, виділених студентському сенату, як наслідок – затвердження кошторису на 2018 рік.

Для контролю за роботою органів студентського самоврядування університету Конференція обрала незалежну контрольно-ревізійну комісію.

Юлія Штефанко, студентка 4 курсу історичного факультету