Нормативна документація

Конституція України (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст.2004) (зі змінами)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15

Положення про студентське самоврядування

Положення про порядок проведення прямих таємних виборів студентів до колегіальних органів управління та органів громадського самовряування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок обрання  представників із числа студентів  для участі у виборах ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка